5. Oktober 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. Oktober 2017.

Deltagere: Johannes Pedersen, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende: Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat.
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Der var ingen påmindelser ved sidste have møde, så intet at følge op på.

3. Igangværende projekter.
”Kloakgruppen” går videre med vores toiletbygningen. De har frie hænder til at indhente tilbud, oversigter, skal det være septiktank eller off. kloak tilslutning osv. Bestyrelsen aftalte, at når der foreligger noget konkret, inviteres medlemmer af gruppen til havemøde, hvor materialet
gennemgås.
Der skal gøres opmærksom på, at hverken bestyrelsen eller ”kloakgruppen” har mandat til at sætte noget i gang. Det er kun generalforsamlingen, der kan tage den beslutning.

PBV Søs Skøtt