Ekstra ordinær d. 11. August 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 11. August 2018

Der var 34 stemmeberettigede til stede og i alt 40 personer

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Søs bød velkommen og bestyrelsen foreslog Svend Åge som dirigent. Dette blev vedtaget.

2. Formanden informerede omkring projekt kloakering/toiletbygning og kassereren informerede omkring egenbetaling.
Der bliver en egenbetaling på 1800 kr. pr. have. Den indbetales senest d. 1. oktober 2018.
Alternativt kan man dele beløbet op i 3 indbetalinger a 600 kr. d. 1.9.2018 – 1.10.2018 – 1.11.2018.
Denne betalingsform aftales med kasserer Hanne Lind – have nr. 21 – lindhanne49@gmail.com

Bliver egenbetalingen væsentlig mindre, vil medlemmerne få resten retur.

3. Endelig godkendelse af projekt kloakering/toiletbygning
Afstemning blev enstemmigt vedtaget

Referent Hans Peder.