1. August 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. August 2018.

Deltagere: Jens Nielsen, Hanne Lind, Søs Skøtt, Rikke Pedersen og HP Thaysen.


1. Havevandring.
Generelt ser det fint ud, når man går rundt i djævlekløften, men nogle få lejere vil modtage en mail om misligholdelse af lejekontrakten.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4/7-2018
Referatet blev godkendt.

3. Formanden informerer.
Vi har fået indhentet årsregnskabet fra 2016. Det var det sidste regnskab der manglede for at bestyrelsen kan få tegnet en forsikring.

Søs har taget kontakt til From Grafisk AS vedr. vores logo flag. De ligger ikke inde med den fil, hvorpå flaget i sin tid er lavet fra. Den er fra 2012, så måske ikke så underligt, at den ikke er gemt?
Derfor vil omkostningerne være meget høje. Vi har i bestyrelsen talt om, at vi måske skal have lavet et nyt logo, så vores logoer er ens på flag, hjemmeside og brev design.


4. Opfølgning på påmindelser.
Have 49 er godkendt.
Have 28 frist overskredet.
Have 35 Der er fremskridt.


5. Igangværende projekter.
 Toiletbygning.
 Vi afventer svar fra kommunen ang. matrikel størrelse.

Generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår Svend Åge som dirigent.
 Opgavefordeling:
Jens og HP – alt til bespisning – gasgrill
Hanne – øl+vand, bordopstilling samt byttepenge
Søs – gennemføre generalforsamlingen (isspand)

Bestyrelses Mail.
GMail er blevet oprettet. Der kan nu skrives til bestyrelsen
på email: info@djævlekløften.dk

6. Økonomi.
Regnskab for juli måned fremlagt og gennemgået. Godkendt
Forslag til regning og opdelt betalingsordning til
kloakering/toiletbygning fremlagt. Godkendt.

7.Evt.
Bord/bænkesæt skal samles,så er der nogen, der kan hjælpe?? Boltene til sættet er hos Jens have nr. 11.
Bestyrelsen skal have en kopi af alle brandforsikringer inden d. 1/10.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5 september.

Pbv.
HP Thaysen
sekretær