3. April 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. April 2019.

Deltagere: Jens Nielsen, Anders Sollann, Lars Jørgensen, Hanne Lind og Søs Skøtt.
Suppleanter: Anette Søgaard og Eddie Dændler.

1. Godkendelse af referatet fra den 19/2-2019.
Referatet er godkendt og underskrevet.

2. Konstituering:
Formand: Søs Skøtt
Næstformand: Lars Jørgensen
Kasserer: Hanne Lind
Sekretær: Søs Skøtt
Bestyrelsesmedlem: Jens Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Anders Sollann
1. Suppleant: Anette Søgaard
2. Suppleant: Eddie Dændler.

3. Formanden informerer.
Vi har fået ny kontakt person på Kommunen, fremadrettet skal vi kontakte Kris Munk Moritsen.
Formanden har haft kontakt til Kris M. Moritsen vedr. mødet med Kolding Kommune og Blue
Kolding vedr. regningen til Landmåleren. Vi venter på en ny dato.
Formanden har haft spørgsmål til Kommunen, vedr. vindmøller, opsætningen af disse, Fredskoven,
om der er mulighed for at trimme de efterhånden store træer, og hvordan Kommunen takler
manglende brandforsikringer i deres Kolonihave forening. Vi er blevet enig om at der strammes
gevaldigt op på manglende betaling af brandforsikringen. Vi har Kommunens ord på, at vi tilfælde
af manglende brandforsikringer, kan opsige et medlem, da det er misligholdelse af lejekontrakten.
Fremad rettet SKAL en betalt brandforsikring vises senest ved fælles arbejdsdag i maj, eller sendes
til formanden Søs Skøtt; sjms@hotmail.dk.

4. Aktiviteter.
Flaghejsning som sædvanlig den 1. lørdag i april. Dvs. den 6. april kl. 10.00.
Søs bestiller rundstykker, smør samt ost.
Anette og Hanne sørger for kaffe.
Bettinna sørger for The.
Ole har flaget.
Jens sørger for sange.

5. Møder resten af året.
Bestyrelsesmøder bliver fremadrettet (maj-September) afholdt den første onsdag i måneden kl.
17.00. Som udgangspunkt afholdes de i pergolaen.

6. Økonomi.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået til og med marts 2019.

7. Toiletbygningen.
Formanden har haft kontakt til Kommunen samt Blue Kolding. Blue Kolding, skal i gang med at føre
en stikledning fra Materialegården og frem til toiletbygningen. Blue Kolding lovede, at de er i gang
med projektet inden 4-6 uger fra den 22/3-2019. Formanden holder øje med Materialegården, og
tager kontakt til Blue Kolding, hvis der uventet ikke ses aktivitet. Vi skal huske at holde de
ansvarlige op på hvad de lover.

8. Evt.
Lars mangler nogle standard formularer, når vi er nødt til at henvende os til medlemmer, f.eks. ved manglende betalinger af haveleje. Lars går i gang med at lave disse, så vi efterfølgende vil rette os efter.

Bestyrelsen mangler en ”dropboks”, hvor f.eks. indkaldelser til bestyrelsesmøder kommer ind. Vi arbejder videre med dette.

Vi kunne godt bruge nogle ”mapper” på hjemmesiden, hvor man f.eks. kan se hvad man skal gøre, hvis man vil i gang med at bygge hus, trin for trin. Vi arbejder videre på dette.

Fondsøgninger: Kan der være flere om opgaven?

Vi skal som udgangspunkt have selvstændige vandmålere i år 2025, bestyrelsen overvejer allerede hvordan det skal implanteres.

Tomme haver er et fælles ansvar, og som udgangspunkt ejes de af bestyrelsen. Det er forbudt, at hente materialer, træer, blomster mv, uden foregående aftale med bestyrelsen.

Jens får titlen som vicevært, og sørger for udskiftning af haner, vedligehold af vores grønne områder, klippe græs mv. Der ydes en betaling på 2×500 kr. årligt til dækning af benzin, slid af maskiner mv.

Hjemmesiden trænger til en opdatering, måske en ny udbydere? Anders kigger på mulighederne.

Der bliver lavet en lukket facebookgruppe til bestyrelsen, Anders sørger for dette.

Skal der laves om på hvornår man får jubilæums tilkendegivelser? Der foreslås at man også bliver fejret ved 10 – 15 års jubilæum. Hanne laver en liste, så man tydelig kan se hvor mange år de enkelte haver, har været medlem af Haveforeningen Djævlekløften. I 2019 tager vi dem, der har 15 års jubilæum med. I år 2020 bliver man også fejret ved 10 års
jubilæum.

Der er lidt tvivl om hvornår Haveforeningen Djævlekløften reelt er startet. Kristian Ørkild er i gang med at finde noget historie bag Haveforeningen. Eddie prøver at finde det frem han ligger inde med. Haveforeningens historie skal gerne med i den infofoldere, vi er i gang med at lave.

Næste bestyrelsesmøde den 8. maj 2019 kl. 17.00, som udgangspunkt i pergolaen.

PBV
Søs Skøtt