19. April 2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2020.


Deltagere: Lars Jørgensen, Jens Nielsen, Hanne Lind og Søs Skøtt
Afbud: Anders Sollann
Suppleanter: Annette Søgaard og Eddie Dændler

1. Godkendelse af referat fra den 15/1-2020.
Referatet godkendt og underskrevet.

2. Formanden Informerer.
Vi har fået en henvendelse fra et medlem i Haveforeningen, der er meget generet af røgen fra naboernes skorstene. Bestyrelsen tager kontakt til de berørte medlemmer, og fortæller omkring optænding, brug af korrekt træ til afbrænding og evt. forhøjning af skorstenen. Røglugt fra skorstenene kan ikke fjernes 100 %, men vi har selv et ansvar for at røgen fra skorstenene genere naboerne mindst muligt.

Vi har i weekenden fået solgt 2 haver, og har i dag kun 3 haver til salg.

3. Økonomi.
Økonomi frem til april gennemgået.

4. Opsigelse af have.
Bestyrelsen har opsagt et medlem med øjeblikkelig varsel. Medlemmet er opsagt pga. misligholdelse af haveloddet, samt for ikke at kunne fremvise en betalt brandforsikring.

5. Toiletbygningen.
Foråret har frem til nu været præget af nattefrost, der har gjort det svært for os, at få klinkerne sat op i bygningen. Vejret er nu ved at være med os, så flisebeklædningen kan opsættes.

Mon ikke vi når at blive færdig i denne sæson 🙂

6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil blive afholdt når regeringen finder det forsvarligt. Om det bliver på denne side af sommer er uvist. Når regeringen giver grønt lys, indkalder bestyrelsen selvfølgelig i god tid.

7. Fælles arbejdsdag i maj 2020.
Arbejdsdagen kan/skal i år foregå anderledes end de forgangne år pga. Covid-19, og at vi skal holde afstand. Vi afventer regeringens udspil på om vi må være mere end 10 personer i offentlig rum.
Arbejdsdagens dato som er lørdag den 30 maj 2020 , er stadig gældende til andet er udmeldt.
Vi vil rigtig gerne at I kære medlemmer byder ind på en opgave eller to INDEN arbejdsdagen. Dette kan gøres på mail: sjms@hotmail.dk. Efterfølgende vil bestyrelsen dele opgaverne ud, så der ikke er for mange
mennesker omkring de enkelte opgaver. Når bestyrelsen har overblik over hvem der gør hvad, sender vi en mail ud med navne og oversigt på de forskellige opgaver. En god ide vil også være at skrive, hvornår man
forventer at udføre opgaven.

Bestyrelsen vil sørge for at de ting, der skal bruges er tilgængelig.
Opgaver der skal laves i denne omgang er:

  • Grunde toiletbygningen.
  • Male toiletbygningen.
  • Ordne veje.
  • Lægge fliser rundt om toiletbygningen.
  • Hegn ved og bag toiletbygningen og pergolaen.
  • Have 47, hæk klippes, græs klippes.
  • Have 49 ryddes for afklip.
  • Ukrudt mv. fjernes ved pergola og sti mod Freds skoven.
  • P-pladsen, græs klippes samt render udbedres.

8. Evt.
Tilkendegivelser vil i år blive uddelt på den kommende generalforsamling pga. Covid-19.

Sekretær Søs Skøtt.