20. November 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. November 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne
Lind, og Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen og Anne Tackmann.

1. Godkendelse af referat fra d. 9. okt. 2018
Referat er godkendt.

2. Formanden informerer
 Vandet er blevet lukket. Måleren viste 03056,983 d.11.nov. 2018

Der er indkøbt vimpel, som vil være hejst hele vinteren.

3. Igangværende projekter
Toilet:
Regningen fra Landmåleren, 11687,50 kr. Er blevet betalt. Kloakmesteren, Blue Kolding og de folk, der skal lave gravearbejdet, er i gang med at tilrettelægge det videre forløb.

4. Økonomi
Regnskabet er fremlagt og godkendt.

5. Vedtægtsændringer
Vi er i gang med at udfærdige de vedtægter, der skal ændres, så de er klar til afstemning ved vores
generalforsamling i marts 2019.

6. Evt.
 Vi undersøger mulighederne for at halvere et par haver, til studenter- og seniorhaver.

 Vi overvejer om vi kan udleje en have til en skole eller en børnehave.

Vi overvejer at lave et stort loppemarked til sommer. De andre kolonihaveforeninger i vores område kontaktes om det har interesse.

Forskellige arrangementer er i støbeskeen til næste år. Har du/I en ide, så kontakt bestyrelsen.

Det er KUN bestyrelsen, der åbner og lukker for vandet i Haveforeningen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9 marts 2019 kl. 11.00, da vi afholder den årlige generalforsamling på MIDTGAARDEN, Rød Sal.

Næste bestyrelsesmøde den 15/1-2019 kl. 18.30 Konsul Graus Gade 11.

PBV
Hans Peder Thaysen