14. November 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 14. November 2017

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Esad Dzajic, Søs Skøtt.
Fraværende: Johannes Pedersen.

1. Godkendelse af referat.
Referat fra 5 oktober godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen er slut for i år.

3. Igangværende projekter.
  Toiletbygning, status.
Venter på svar fra Blue Kolding ang. mulighed for at blive koblet på det offentlige net, eller om vi er nødt til at nedgrave en septiktank.
Der arbejdes ud fra 2 modeller, et i have nr. 47, og et ved vores pavillon.
Der arbejdes også på forskellige muligheder ang. byggeriet. Skal vi selv hjælpe med at bygge toiletskuret, og derved sparre nogle penge. Eller skal vi have nogle tømrer, til at bygge det hele for os?

Vedtægts ændringer.
Vores vedtægter skal revideres, da flere punkter modsiger hinanden. Haveforeningen får hjælp af Svend Aage Schiermer, han var dirigent ved vores ekstra ordinær generalforsamling i september.

4. Økonomi.
A. Splittelse af opsparingspengene.
Skal der fremover være 3 kontoer tilknyttet Haveforeningen. En til opsparing, 1 til depositum, samt 1 til den daglige drift??
Der arbejdes videre på splittelse af pågældende kontoer.

Der skal inden længe gøres klar til at sende kontingent for 2018 ud, samt regnskabet for 2017 skal
færdiggøres.

5. Evt.
Vi har fået en henvendelse fra Finnmarken, vedr. en af Haveforeningens lejer.
Vi har i bestyrelsen taget henvendelsen til efterretning, og tager kontakt til den pågældende lejer.
Vi har modtaget en skrivelse fra Kolding Kommune vedr. IKKE REGISTRERET skorstene/brændeovne. Kolding Kommune sender snarest en skrivelse ud til de af foreningens medlemmer, der har en skorsten/brændeovn, for at lovliggøre disse. Søs tager kontakt til Katja
Krauthammer Hartvig, med navnene på de lejer, der har en skorsten på deres hus.
Ydermere tager Søs kontakt til Katja Krauthammer Hartvig ang. have 40.

6. Punkter til næste møde.
Generalforsamlingen

7. Havevandring.
Ingen havevandring, da sæsonen er slut for i år.

8. Evt.
Jens Nelsen har den 13/11-17 lukket for vandet, og samtidig aflæst måleren.
Måleren er aflæst med følgende 021912m3.
Ny årsplan for 2018 er blevet lavet.
Vandet åbnes den 25/3-2018
Flaghejsning og åbning for sæson 2018 den 1/4-2018 kl. 10.00, foreningen er været til en
rundstykke samt en enkelt.
Fælles arbejdsdag den 12/5-2018 kl. 10-12
Fælles arbejdsdag den 29/9-2018 kl. 10-12
Lukning for vandet den 28/10-2018.
Håber at der i løbet af 2018 vil komme flere arrangementer til. Damefrokosten og kaffebordet var jo en succes, så flere af disse er velkommen.

Har man nogle ideer, så skriv bare til Søs Skøtt, sjms@hotmail.dk, så får jeg det sat på kalenderen.
Der mangler stadig nogle, der vil være med til at lave en informations foldere, har du/I lyst til at være med til at lave den, send mig en sms på sjms@hotmail.dk, så vi kan komme i gang.

Næste møde afholdes uge 2 eller 3 2018, hos Søs Skøtt Konsul Graus Gade 29.

P.B.V. Søs Skøtt