Ordinær d. 18. Marts 2018

Referat fra ordinær generalforsamling  d. 18. Marts 2018.

Formanden byder velkommen. 

Valg af dirigent.

Dagsorden
1. Bestyrelsen peger på Svend Aage Schiermer som dirigent.
Svend Aage Schiermer bliver valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iflg. Vedtægterne. Han gennemgår dagsorden.

2. Søs Skøtt, have nr. 56, beder dirigenten om ordet.
Søs informerer generalforsamlingen, at hun ser sig nødsaget til at trække sig som næstformand, da tingene i bestyrelsen/haveforeningen IKKE foregår rigtigt. Der er IKKE blevet informeret ud til bank osv. at der i marts 2017, var kommet en ny bestyrelse. Det er meget problematisk, at det er den tidligere bestyrelse, der står som myndighed for Haveforeningen Djævlekløften.

3. Formandens beretning.
Formandens har ingen beretning men henviser til hjemmesiden og at man læser referaterne fra de foregående bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen beder formanden/bestyrelsen at gå af.

4. Der bliver spurgt til regnskabet inden generalforsamlingen lukkes. Der foreligger INTET
revideret regnskab for Haveforeningen Djævlekløften 2017.
Revisor må være behjælpelig med udførelse af regnskabet for 2017 til den ekstra ordinære generalforsamling.
Den afgåede bestyrelse får til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7/4-2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.
Invitationen bliver sendt ud i uge 12.

På den afgående bestyrelses vegne
Referent Søs Skøtt, have nr. 56