8. Maj 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. Maj 2019.

Deltagere: Lars Jørgensen, Hanne Lind, Jens Nielsen, Anders Sollann og Søs Skøtt
Suppleanter: Anette Søgaard og Eddie Dændler.

1. Havevandring.
Så er sæsonen startet igen. Haverne ser pæne ud, der er et par haver, som kan se frem til en lille
skrivelse.
Vi kommer til at håndhæve at vores hække SKAL klippes ind til max 15 cm. Fra hovedstammen.
Dette pga. evt. brand- og ambulancekørsel, eller store maskiner, som vil rive hækkene op.

2. Godkendelse af referat fra den 3. april 2019.
Referatet er godkendt og underskrevet.

3. Formanden informerer.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem, som spørger ind til sidste referat fra bestyrelsesmødet i marts måned. Det drejer sig om, at Jens – fra bestyrelsen – er vores ”alt mulig mand”. Medlemmet spørger, om det ikke skulle til afstemning på en generalforsamling, at han er ”vicevært”. Det kan meddeles, at det har været til afstemning på en tidligere generalforsamling
under en anden bestyrelse. Medlemmet ønsker endvidere brevet opsat på bestyrelsens infotavle. Det kan det ikke, da sådanne henvendelser hører hjemme på medlemmernes infotavle, når det ønskes offentliggjort. Bestyrelsen sætter gerne brevet op på en af medlemmernes infotavle efter
nærmere oplysning af hvilken tavle der ønskes. – Medlemmet har samtidig ønsket, at bestyrelsenssvar skulle offentlig gøres. Dette er hermed gjort.

Kolding Kommune har besluttet at betale vores regning til Landmåleren. Derfor har vi fået ca. 12000kr. tilbage. Viser at det godt kan betale sig at være vedholdende, fokuseret og ikke acceptere et nej, og bruge de kanaler man har.

Haveforeningen har været heldig at få 5509 kr. af Nordea Fonden til hynder til bord-bænke sættene i pergolaen. Susanne – have nr. 40 og Annette – have nr. 27 er i gang med at sy hynderne.

Formanden er ved at arrangere et fælles loppemarked lørdag den 24. august 2019 kl. 10-15, sammen med Svanesøen og Finmarken. Dette vil foregå omkring Svanesøen, hvor man opstiller medbragte borde. Nærmere info følger.

Have 49 er opsagt fra Haveforeningen, og er nu i bestyrelsens varetægt.

4. Økonomi.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået til og med april.

5. Toiletbygning, status.
Blue Kolding er nu færdig med at installere rørene til toiletbygningen.
Vi går nu i gang med at etablere toilethuset. Der vil i den nærmeste fremtid komme info ud
omkring byggeprojektet.
Formanden tager kontakt til Trefor vedr. spildevandsmåleren.

6. Planlægning af arbejdsdag.
Have 49 ryddes.
Hegn langs stien bag pergolaen + stolpe.
Pergolaen + bagsiden.
Have 47, hæk klippes evt. Pil + frugttræer.
Chr. 4 vej parkeringsplads.
Male bord-bænkesæt i pergolaen.
Male stolper ved infoskabet.
Veje afrettes + evt. vej bum.
Hyndeboks.

7. Infofolder.
Infofolderen er godt i gang.. Der vil både komme skrift og tegninger. Eksempler på hvordan og hvad
man skal være obs. på når man bygger nyt, eller bygger til.

8. Nye vedtægter.
Endelig godkendelse er på vej til Kolding Kommune.

9. Evt.
Fremadrettet vil de havemedlemmer, der har haft deres haver i 15 år og opefter modtage en flaske vin i jubilæums gave til fælles arbejdsdag i maj.

Susanne Thomhav og Anette Søgaard, er godt i gang med at sy hynder til bord-bænke sættene i pergolaen.

Eddie Dændler går videre med fondssøgning til forskønnelse af fællesområderne.

Skal vi arbejde videre med at få individuelle vandmålere på – medfører at vi automatisk vil formindske vandforbruget.

Vi vil meget gerne hjælpe medlemmer, der har brug for en pause pga. sygdom med videre. Det kræver blot en mail til bestyrelsen.

Sekretær Søs Skøtt