Ordinær d. 18. Marts 2017

Referat fra ordinær generalforsamlingen d. 18. Marts 2017

Deltager: 25 fremmødt. 19 stemmeberettigede.

Henrik have 67 byder velkommen, siger han fratræder som formand, og overlader ordet til Næstformanden Johannes have 11.

Johannes, foreslår valg af dirigent. Valgt Preben Samsøe have 32.

Stemmetæller Brian have 56 og Preben have 24.

Johannes fortæller at vi alle sammen har fået, nye lejekontrakter i år. Vi har udlejet 7 haver. Vi har haft 2 opsigelser, hvor den ene endte i retten, som vi tabte i første omgang, derefter en ny opsigelse, opsagte valgte at modtage opsigelsen på haven. Der blev spurgt ind til opsigelsesgrundlaget, dette blev forklaret. Vi har samarbejdet med kloakgruppen. Bestyrelsen har deltager i det årlige møde på Kommunen sammen med de andre haveforeninger i Kolding. Lone have 31 og Jytte have 13 arbejder med at søge fonde.

Havestandarten er blevet lidt bedre, men forventer den bliver endnu højere.

Problemer i indkaldelsen til generalforsamlingen, diskuteres, vælger at fortsætte. Sætter de manglende emner på som punkt 14 og 15.

Regnskab, Esad fremlagde regnskab på overhead, vedtaget, 5 imod.

Forslag.

Holger have 23 at vi offentliggør vand specificeret månedsforbrug.

Esad have 60 fælles arbejdsdag skal være for et fællesskab, derfor foreslår en bøde på 300 kr. for ikke at deltage i stedet for 30 kr. Man kan deltage på et plan evt. med kaffe, eller gode råd, som helbredet tillader. Der vil blive lavet 2 dage at vælge imellem, man kan også vælge en hverdag, såfremt det er bedre. Vedtaget 3 imod. Starter i 2018.

Hanne have 21 foreslog, at vi bruger de resurser der er ude i foreningen uden vederlag. Lave en velkomstpakke til nye. Hjemmeside bedre opdateret.

Få enklere regelsæt eller mere samlet.

Annie have 20 en lukket Facebook gruppe for Djævlekløften.

Kloakgruppen Mette, Hanne. Brian og Ole(fraværende) forelagde deres oplæg til toilet.

Kloakering er meget besværlig, kan faktisk ikke lade sig gøre. Derfor foreslår de et toilet og udslagsted med tank, på ca. 5000 l. Skønnet pris

60.000 kr.  Model to Fælleshus, med indretning af toilet, og køkken, depot rum. Det er dyrt , da vi skal have oprettet et matrikel nr.

Lone og Jytte søger fonde. Vi har søgt lokaldelspuljen om et beløb til området. Når vi har mere nyt, vender vi tilbage, med orientering.

På valg:

Formand Johannes have 11 er valgt

Et bestyrelsesmedlem Lone have 31

Suppleant Søs Skøtt have 56

Revisor Holger have 23, Hanne have 21.

Revisorsuppleant Anne Tackmann

Vurderings udvalg: Henrik, Mette, Jesper.

Kontingent stiger med 100,00 kr. Til 200,00 kr. pr. år.  Grundet stigende omkostninger.

Vand stiger med 100,00 kr. til 275,00 kr. pr. år.

Det var megen diskussion, urolig og negativ, generalforsamling.

 Venlig hilsen bestyrelsen.