Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Marts måned. Haveforeningens medlemmer vil blive orienteret omkring dagsorden, tid og sted, både per brev og her på hjemmesiden.

Generalforsamling Haveforeningen Djævlekløften den 21 marts 2020,
Kirkesalen ved Brændkjær kirken kl. 10.00.
AFLYST

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskab.
 6. Budgetforslag for 2021.
 7. Indkommende forslag.
 8. Trampoliner nedgraves, Rie have 15.
 9. Forhøjelse af depositum, vejafgift, indmeldelsesgebyr. Hanne have 21.
 10. Have vandring. Bestyrelsen.
 11. Bestyrelsens godtgørelse. Jesper have 26.
 12. Bestyrelses haver. Jesper have 26.
 13. Fastsættelse af kontingent.
 14. Valg af formand.
 15. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
 16. Valg af 1 suppleant.
 17. Valg af 1 revisor.
 18. Valg af 1 revisorsuppleant.
 19. Valg af vurderings udvalg.
 20. Evt.

Da der serveres smørrebrød umiddelbart efter generalforsamlingen er tilmeldning en
nødvendighed. Tilmeldning til Søs på mail sjms@hotmail.dk, eller på tlf. 20 93 36 32.

Glæder os til at se mange af vores medlemmer til et par skønne timer.

MVH Bestyrelsen i Haveforeningen Djævlekløften


1. Forslag fra Rie have 16.
Jeg stiller hermed et forslag om, at trampoliner i alle størrelser i haverne, skal være nedgravede.
Begrundelserne er.

 • Ved kraftig vind kan trampoliner lette og forrette megen skade på egen og naboers ejendom. Og i værste tilfælde ramme en person.
 • Trampoliner med sikkerhedsnet, der ikke er nedgravede rager flere meter op, og er skæmmende for kolonihaven udseende og generende for de haver der ligger trættes på, da net og stænger ikke er noget æstetisk smukt syn.

2. Forslag fra Hanne have 21.

For nye havelejere –

Depositum øges fra 1500 kr. til 2000 kr.

Vejafgift øges fra 250 kr. til 350 kr.

Indmeldelse øges fra 50 kr. til 150 kr.
Der er ikke sket ændringer i depositum siden 2009.

3. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 2020.

Da vi alle i Haveforeningen ønsker at vores lille forening, er et sted hvor udefra kommende stopper op og beundrer
vores flotte haver, er en havevandring nødvendig. Denne havevandring skal sikre at medlemmerne også husker at
holde deres haver i forhold til vedtægterne, som der er skrevet under på.

1. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at Havevandringen bliver en opgave for medlemmer af Haveforeningen og
bestyrelsen. Vi påtænker at et bestyrelsesmedlem samt en frivillig fra Haveforeningen (på skift) går havevandring
inden bestyrelsesmødet, den første uge i måneden.
Det havevandringen går ud på, er at sikre vores vedtægter og regler bliver overholdt.

Det der skal kigges efter er:
Ukrudt i hækken, ukrudt udenfor hækken, samt inde i haven.

 • Der må ikke forefindes ukrudt i en bælte af 30 cm udenfor hækken, i hækken samt 30 cm. i egen have. Dette
  for at undgå, at ukrudtet spreder sig til naboen. Ved ukrudt menes, mælkebøtter, rævehaler, skvalderkål mv.
 • Haven skal være pæn og velholdt.
  Hækken.
 • Hækken skal klippes 2 gange årligt. Inden den 1. juli, samt inden den 1. oktober.
 • Hækken skal klippes min. 15 cm. ind mod stammen. Dette for at sørge for at store biler som f.eks. brandbiler,
  ambulancer mv. kan komme ind i vores forening uden at ødelægge vores hække.
 • Hækken må max være 160 cm. ud mod vejen, og max 180 ind mod naboen.

Affald.

 • Affald skal fjernes løbende. Ved affald menes kompost, byggeaffald og alm. affald.
  Kolonihavehus.
 • Huset skal vedligeholdes. Dette fordi, ved evt. opsigelse, står Haveforeningen med et større
  oprydningsarbejde. Det er set ved de sidste opsigelser, hvor husene var i så dårlig en stand, at der blev brugt
  mange timer på nedrivning, samt bortkørsel af materialer.
 • Ved vedligeholdelse menes, at man sørger for løbende at udskifte rådne materialer, et utæt tag mv. eller selv
  sørger for at nedrive et ubrugeligt hus.
 • Der skal forefindes et synligt husnummer ved lågen til haven. Husnummeret skal være min 8 cm.
  Indkørsel.
 • Har man en indkørsel, skal der være enten græs, granitskærver/ sten eller fliser.

2. Ved endt havevandring bliver resultatet hængt op i infoskabet samt på vores hjemmeside.

3. påtale for misligholdelse af have/hus er gratis.

 • 14 dage efter kontrolleres det påtalte, og ved 2. påtale pålægges en bod på 300 kr.
 • Igen efter 14 dage kontrolleres påtalen, og endnu en bod på 300 kr. samt en opsigelse.
  Årsagen til at bestyrelsen vil bruge bod på misligholdte boder, er at lejeren ikke retter sig efter de gældende
  vedtægter og regler, som man selv har underskrevet.

4. Forslag fra Jesper have 26.
Jeg vil gerne foreslå, at bestyrelsen først bliver ”aflønnet” ved den efterfølgende generalforsamling – når de
fremmødte har stemt om og godkendt at bestyrelsen rent faktisk har gennemført det de lover.
Eks. sidste år lovede de:

 • Åbenhed
 • Udvalg (div) i haven
 • Kontrol ag skidthaver – konsekvens
  Intet af det er der gjort noget ved.

5. Forslag fra Jesper have 26.
For at blive en del af bestyrelsen, skal hans/hendes have IKKE ligne en skidthave, da det jo begrænser bestyrelsen i at
slå ned på andre skidthaver, når man har et medlem, der ikke selv holder sin have.