3. September 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. September 2019

Deltagere: Hanne Lind, Jens Nielsen, Anders Sollann, Lars Jørgensen og Søs Skøtt.
Suppleanter: Eddie Dændler, Annette Søgaard.

1. Have vandring.
De haver, som har fået en henvendelse vedr. misligholdelse af haverne, har
fået bragt tingene i orden. Dog lige en enkelt undtagelse.
Dog er der yderligere enkelte haver, som trænger til at blive efterset, bl.a
indkørsler.

2. Godkendelse af referat.
Referatet fra 7 august 2019 er godkendt.

3. Formanden informerer.
Kolding Kommune indkalder til fællesmøde med de andre
kolonihaveforeninger i Kolding Kommune den 30. september. Der deltager 3 medlemmer fra Djævlekløften.
Emner bestyrelsen medbringer til dagsordenen:
1. Brandforsikringer.
2. Foreningsforsikringer.
3. Affaldsgebyr.
4. Hvordan Haveforeningerne godkender fremtidige medlemmer.
5. Godkendelse/skorstensfejeren af brændeovne.
De nye vedtægter for Haveforeningen Djævlekløften er underskrevet, og
afleveres til Kommune.

4. Økonomi.
Økonomi frem til september er gennemgået.

5. Infofolderen.
Søs og Hanne sætter sig ned og gennemgår materialet.

6. Toiletbygningen.
Status er at vi efterhånden er ved at være rigtig godt i gang med bygningen.
Nogle medlemmer i Haveforeningen har spurgt ind til projektet, og hvorfor
der er blevet ændret på huset. Som sådan er der ikke ændret noget på huset, udover at vi valgt at bygge huset af nogle bedre materialer, der holder i væsentlig flere år, i stedet for det oprindelige Bauhaus hus. Dette kunne lade sig gøre, da vi jo har været så heldige at modtage nogle fondspenge fra ubilæumsfonden. Penge som udelukkende er øremærket til toiletbygningen.
Tak til medlemmernes fine tilbagemeldinger og forslag til forbedringer, det
betyder rigtigt meget for bestyrelsen.

7. Arbejdsdag.
Den sidste arbejdsdag i 2019 bliver lørdag den 28 september fra kl. 10-14.
Arbejdsopgaver:
Fjernelse af pileurt.
Beskæring vej 2 ned mod Materialegården.
Beskæring ved toiletbygningen.
Beskæring ved Chr. 4 vej.
Have 47, hæk klippes.
Ral fyldes i huller i vejen.
Der er brug for et par biler med trailer.
Jens og Anders sørger for forplejning.
Hanne og Søs er forhindret i at deltage.

8. Evt.
Møder frem til jul. Sidste møde i Haveforeningen sæson 2019 er onsdag den
3. oktober 2019. Søs indkalder efterfølgende til et bestyrelsesmøde sidst
november, først i december. Hvor vi starter tilrettelæggelsen af
generalforsamlingen.
Næste møde er den 3. oktober 2019 kl. 17.00. Vi mødes ved have nr. 56.

Sekretær Søs Skøtt.