3. Juli 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. juli 2019

1. Havevandring.
Vores haveforening ser generelt rigtig fin ud. Blomsterne blomstrer, græsset er grønt osv.
Få medlemmer vil dog få en skrivelse vedr. hæk og generel misligholdelse af haven.

2. Godkendelse af referat.
Referat fra den 5. juni 2019 er godkendt samt underskrevet.

3. Formanden informerer.
Der vil blive afholdt et stort kræmmermarked i samarbejde med Haveforeningerne Finmarken og Svanesøen den 24. august 2019 kl. 10-15. Boderne vil være rundt om søen, man sørger selv for et bord. Vi håber mange af vores medlemmer vil bakke op om arrangementet.

Kolding Ugeavis vil komme på besøg, inden for nærmeste fremtid, og skriver lidt om det at være kolonist, samt for at booste vores arrangement.
Der er undersøgt hvad det vil koste at få nogle spots omkring kræmmermarkedet i Radio VIVA. Prisen er ca. 1100 kr. incl. moms for 40 spots op til kræmmermarkedet. Formanden tager kontakt til de 2 andre haveforeninger, for at høre om de vil være med.

Formanden har fået den endelig godkendelse fra Kolding Kommune vedr. nyt byggeri i have 28.
Vi gør opmærksom på, at ALT byggeri SKAL godkendes af Bestyrelsen samt Kolding Kommune. Husk at søge, INDEN der bygges. Det vil være træls (på godt jysk), at man skal pille det ned, man har bygget, fordi det ikke er godkendt ved Bestyrelsen eller Kommunen.

Der er ansøgt om en hjertestarter ved Tryg Fonden. Hvis ansøgningen går igennem, skal hjertestarteren placeres centralt i forhold til de 3 haveforeningerne.

Vedtægterne ligger klar til underskrivelse ved Kolding Kommune. Når kommunen har
returneret dem, vil de blive udleveret til alle medlemmer.

4. Økonomi.
Økonomi frem til juli 2019 er gennemgået.
Der er modtaget 13714 kr. i ansøgte fondsmidler fra Jubilæumsfonden

5. Toiletbygning status.
Tømmerne går i gang med at bygge huset. Vores hus bliver ca. 20 kvm., 5×4 delt op i toilet udslagskumme samt depotrum.
Lars Jørgensen, have 20 og Brian Skøtt, have 56 er tovholdere på projektet.

6. Ejerskifte.
Vi skal have en fast procedure ved salg af haver.
Brandsikring af husene ved salg er EJERNES ansvar. Ifølge areallejekontrakten SKAL huset/husene, der ligger for tæt på skel, brandsikres INDEN salg. Ønsker man at sælge sin kolonihavehus, SKAL bestyrelsen/formanden kontaktes.

Det er ikke acceptabelt at aftale med køber, at de selv brandsikrer. Vi har et par uheldige situationer i haveforeningen, hvor køber selv har tilbudt at brandsikre, og efterfølgende ikke får det gjort. Disse medlemmer vil få en skrivelse fra bestyrelsen, om at få tingene bragt i orden snarest. Sker dette ikke, resulterer det i en opsigelse.

7. Evt.
Husk tilmelding og betaling til Sommerfesten SENEST den 1. august 2019.
Tilmelding/betaling er bindende.
Vi har konstateret at der i vores Haveforening er en invasiv pileurt. Den er set i have 47, og vi har mistanke om, at den også er at finde i andre haver i vores forening.
Man må meget gerne melde tilbage, hvis man opdager pileurten i haverne.
Til september vil bestyrelsen hjælpe med at bekæmpe den. Lige nu kan man kun sørge for at holde den nede, ved nedklipning af den, så den ikke spreder sig.

8. Punkter til næste møde.
Hvem gør hvad – Underudvalg.
Infofoldere status.
Har man nogle spørgsmål, lidt brok eller bare ønsker at tale med bestyrelsen, er man
meget velkommen til at fange os inden vores bestyrelsesmøde, som er den første onsdag
i måneden. Næste gang er den 7. august kl. 17. Vi mødes ved have 56.

Sekretær Søs Skøtt.