9. Oktober 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. Oktober 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne Lind, HP Thaysen og suppleant Anne Tackmann

1. Havevandring.
Nogle mangler at få klippet hæk. Hækken må max være 15 cm fra stammen, af hensyn til Brandvæsnet.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. sep.
Referat er godkendt.

3. Formanden informerer.
  Brandforsikring
Der er kun omkring 20 medlemmer der har fremvist betalt brandforsikring. Alle der ikke har fremvist betalt brandforsikring, får en skrivelse.

Fælles arbejdsdag
Vi fik ryddet op bag pergolaen og i have 28. Have 28 tog længere tid end forventet, men flere blev og hjalp helt til kl.17.00. Rigtig stærkt!

Nye medlemmer
Vi har fået to nye lejere i have 24 og have 58.

4. Opfølgning af påmindelser
Ingen påmindelser


5. Igangværende projekter
 Toiletbygning
Projektet er blevet forsinket p.g.a. kommunen. Søs kontakter kommunen for det videre forløb
Der er kommet ny kontaktperson i kommunen da Katja Krauthammer Hartvig er stoppet. Den nye
kontaktperson hedder Morten Rasmussen.

Bestyrelsesmail
Bestyrelsen kan kontaktes på djaevlekloften@gmail.com Snart vil det også være muligt at kontakte bestyrelsen via en kontaktform på hjemmesiden.

6. Økonomi
Regnskabet for september fremlagt og gennemgået. Godkendt

7. Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen arbejder på vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Forslag modtages gerne fra
haveforeningens medlemmer.

8. Evt.
Intet under eventuelt.

Næste Bestyrelsesmøde vil blive afholdt Konsul Graus Gade 11 d. 20. nov. kl 18.30

Pbv
HP Thaysen