5. Juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juni 2019

Deltagere: Jens Nielsen, Anders Sollann, Lars Jørgensen, Hanne Lind og Søs Skøtt.
Suppleant: Eddie Dændler.
Afbud: Anette Søgaard.

1. Havevandring.
Generelt ser haverne pæne ud. Flere hække SKAL klippes gevaldigt ind. Ved næste bestyrelsesmøde den 3. juli 2019, følger vi op på dette. Hækkene skal klippes ind til max 15 cm. fra hovedstammen ud til vejen.

2. Godkendelses af referat fra den 8. maj 2019.
Referatet er godkendt samt underskrevet.

3. Formanden informerer.
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på styning af et træ i have 49. Formanden tager kontakt vedr. forsikring. Opgørelse sendes til den tidligere lejer af have 49.

Siden sidste bestyrelsesmøde, er der solgt 3 haver

4. Økonomi.
Økonomi frem til juni 2019 er gennemgået.

5. Egenrådighed i Haveforeningen.
Bestyrelsen har efter et demokratisk valg det fulde ledelsesansvar, derfor vil vi at forretningsgangen i Haveforeningen skal ændres.
Fremadrettet skal bestyrelsen kontaktes, hvis man ønsker at forskønne fællesområderne, lave et projekt på fællesområderne mv. Dette gøres ved at enten møde op til et bestyrelsesmøde, se det sidste referat med dato og tidspunkt, eller ved at sende forslag, hvor projektet er beskrevet, pris eller en skitse.

6. Toiletbygning.
Nu er vi ved at være klar til at gå i gang. Der skal graves og støbes fundament mv., og der skal vi bruge nogle frivillige, der ønsker at hjælpe. Man kan kontakte Lars Jørgensen have 20 eller Brian Skøtt have 56, hvis
man ønsker at hjælpe.

7. Nye vedtægter.
Vi har haft de nye vedtægter til gennemsyn ved Kolding Kommune. De er blevet justeret, og er nu ved at
være klar til underskrivelse af Kolding Kommune og bestyrelsen.
Når dette er sket, vil Haveforeningens medlemmer modtage disse pr. mail, eller pr. brev.

8. Evt.
Der vil blive arrangeret en sommerfest med helstegt pattegris. Den vil blive afholdt i Grøften.
Dette vil ske LØRDAG DEN 24 AUGUST 2019
Hold øje med infotavlerne for tilmelding mv.

Søs Skøtt, sekretær.

Næste bestyrelsesmøde den 3/7-2019 kl. 17.00. Vi starter ved Have nr. 56