Ekstra ordinær d. 23. September 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 23. September 2017

1. Formanden byder velkommen.

2. Dirigenten, Svend Aage Schiermer overtager ordet, og gør opmærksom på fejl ved indkaldelsen.
Der skal vælges;
1. 1 bestyrelsesmedlem,
2. 2 suppleanter til bestyrelsen samt
3. 1 revisorsuppleant.
Punktet: Formandens beretning samt indkommende forslag udgår.
Den nye dagsorden bliver vedtaget.
Stemmetællere blev Rie Jessen og Brian Skøtt.
Referent Søs Skøtt.

3. Valg af bestyrelsesmedlem.
Forslag; Henrik Viuff og Rikke Pedersen.
Henrik Viuff får 4 stemmer, og Rikke Pedersen 11 stemmer.
Dermed er Rikke Pedersen valgt til bestyrelsen frem til næste generalforsamling i foråret 2018.

4. Valg af bestyrelses suppleant.
Forslag Henrik Viuff og Peter Rosendahl.
Begge bliver valgt, Henrik Viuff frem til foråret 2018, og Peter Rosendahl frem til foråret 2019.

5. Valg af 1. revisorsuppleant.
    Ole Hansen er valgt frem til foråret 2018.

    Referent Søs Skøtt, Have nr. 56