6. August 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. august 2019


Deltagere: Søs Skøtt, Lars Jørgensen, Hanne Lind og Jens Nielsen.
Suppleant: Eddie Dændler
Fraværende: Allan Sollann og supp. Anette Søgaard.

1. Have vandring.
Flere haver vil denne gang modtage en skrivelse.

2. Godkendelse af referat.
Referat fra den 3. juli 2019 godkendt og underskrevet.

3. Formanden informerer.
De nye vedtægter bliver underskrevet af bestyrelsen, og sendt videre til Kommunen. Inden længe vil de blive sendt ud på mail/brev til Haveforeningens medlemmer.

Der skal undersøges om Haveforeningen skal have en foreningsforsikring. Formanden tager kontakt til de andre haveforeninger samt til Kolding Kommune.

En sælger ønsker at sælge sit kolonihavehus, men opholder sig pt i udlandet. Hun har forespurgt, om hun kan sende en veninde, der kan stå for handlen. Da man som kolonihaveejere, skal være bosiddende i Kolding Kommune, skal denne kolonihave sælges senest 2 måneder efter fraflytning, så hvis hun sender en fuldmagt til veninden, accepterer
bestyrelsen salget

Tonen på Djævlekløftens Facebook kan til tider være utrolig negativ. Bestyrelsen har talt om hvem der administrerer denne side, og om der skal være en fra bestyrelsen som administrator. Formanden kontakter Anders.
Facebook gruppen er KUN for Haveforeningens medlemmer, da vi ofte sætter ting til salg, eller gratis afhentning, er det ikke trygt, hvis hele Kolding Kommune skal til at færdes i vores område.

4. Økonomi.
Økonomien frem til august 2019 er gennemgået.
Projektet med toiletbygningen har givet kassereren store udfordringer i kasser jobbet og har vist, at vi ser meget forskelligt på, hvordan kasser opgaven skal løses. Kassereren er indstillet på at tilbyde kasser funktionen til et andet bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen foretrækker det.

5. Toiletbygning status.
Toiletbygningen er begyndt at tage form. Der er støbt fundament, sider er kommet på, og lige om lidt er det klart til brug.

Der er inviteret til Rejsegilde fredag den 16/8-2019 kl. 16.00 for foreningens medlemmer, samt de fonde, der har givet penge til projektet.
Vi glæder os til at se rigtig mange af foreningens medlemmer til denne store dag.

6. Infofoldere.
Næstformanden sender skitsen til formanden og kassereren, så vi kan komme i mål med
infofolderen.

7. Hvem gør hvad fremadrettet?
Formanden har brug for at der kommer lidt mere struktur på bestyrelsens arbejde, og derfor efterlyser hun en liste med hvem der tager sig af diverse opgaver.
1. Næstformanden (Lars Jørgensen) vil fremadrettet stå for alt hvad der har med ansøgning af byggeri mv.
2. Formanden (Søs Skøtt) vil tage sig af venteliste til haver. Introduktion til medlemskab af foreningen. Køb – salg af haver. Afsende opsigelser af haver, samt kontakt til Kolding Kommune.
3. Sekretæren (Søs Skøtt) vil underskrive kontrakter, samt opdaterer medlemslister. Lave referat fra bestyrelsesmøder, samt sørge for de bliver opdateret på infotavler, samt hjemmesiden.
4. Kassereren (Hanne Lind) tager sig af økonomien. Udsende regninger, betale regninger samt følge op på ubetalte regninger. Månedligt regnskab til bestyrelsesmøderne. Laver årsregnskab til generalforsamlingen. Opdatering af Havevandringen.
5. Et bestyrelsesmedlem (Jens Nielsen) vil tage sig af de opgaver, der vedrører vandhaner, salg af vandnøgler, og salg af toiletnøgler, når denne er klar. ligeledes vil han holde vores fælleshave mv. Lukke og åbne for vandet, samt aflæse dette.

Et bestyrelsesmedlem (Anders Sollann) har tidligere ønsket at tage sig af hjemmesiden, men da han ikke var til stede, er dette ikke endeligt.
Hele bestyrelsen planlægger generalforsamling, samt lægger et budget for det kommende år. Planlægger arrangementer i løbet af året.

Vi vil løbende færdiggøre denne liste.

8. Evt.
Næste møde den 4/9-2019, eller hvis flertallet kan den 3/4-2019, da formanden skal ud og rejse, skal der planlægges vores fælles arbejdsdag, den 28/9-2019 kl. 10-14.

Allerede nu ved vi, at der skal bekæmpes pileurt i have 47 og have 31?
Måske maling af toiletbygningen.

Husk vore arrangement: Loppemarkedet den 24 august ved Svanesøen. Har du noget, der skal sælges, så få det samlet sammen, og få sat en bod op omkring Svanesøen. Vi garanterer tørvejr

Næste møde er den 4 september (3. september) 2019 kl. 17.00. Har man noget man ønsker at drøfte med bestyrelsen, er dette muligt inden mødets start. Vi mødes ved have nr. 56.

Sekretær Søs Skøtt.