15. Januar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. Januar 2019

Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Jens Nielsen og Hans Peder Thaysen.
Suppleant: Mette Samuelsen

1. Godkendelse af referat fra d. 20.11.2018
Referatet er godkendt og underskrevet.

2. Formanden informerer
Vi har sagt velkommen til nye lejere i have nr.1. Lisbeth og
Poul Madsen.

3. Igangværende projekter
 Toiletbygning
Søs, Mette og Hanne har været på Kommunen til møde vedr. regning på omkring 12.000 kr. Regningen stammer fra
landmåleren. Det har vist sig, at vi ikke havde behov for at udmatrikulerer jorden, da vi ligger i landzone. Vi er i gang
med at finde ud af, hvem der har ansvaret for bestilling af landmåleren. Kommunen, Blue Kolding eller Haveforeningen?

Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer er sendt til kommunen til godkendelse, før fremlæggelse på generalforsamlingen.

Kræmmer/loppemarked med Finmarken og Svanesøen.
Søs har taget kontakt til både Finmarken og Svanesøen omkring fælles loppemarked. De er positivt indstillet over for
initiativet. Amfiscenen vil blive kontaktet omkring brug af p-pladser. Søs havde brug for, at der var nogen, der kunne
varetage opgaven med at planlægge sammen med de andre Haveforeninger. Men ingen meldte sig til opgaven.
Søs går videre med projektet.

4. Økonomi
 Årsregnskab 2018
Gennemgået og taget til efterretning.
Årsregnskabet udleveret d. 10.1.2019 til revidering og godkendelse ved de 2 revisorer.(Ole Hansen + Allan Samuelsen)

Budget
Gennemgået og godkendt

5. Generalforsamling
Der holdes ”Åben have” d. 9.-10. februar kl. 10-14 i have nr. 21 el. 56 (Hanne eller Søs), hvor der udleveres indkaldelse
m.m. til generalforsamling samt havelejen for 2019. I år er der mange bilag med indkaldelsen, så for at spare
porto har vi valgt at gøre det på denne måde. Samtidig kan vi få en snak med lejerne. Hanne undersøger om denne form for
udlevering er korrekt.(Det er den)

6. Evt.
Mette har gennemgået forslag til infohæfte. Infohæfte til alle Lejere begynder nu at tage form.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. Feb.2019 på Konsul Graus gade 11 kl. 18.30.

Referant  Hans Peder Thaysen