13. Juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. Juni 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Hans Peder Thaysen.

1.Havevandring
Der bliver sendt mail til de haver, der skal være opmærksomme på eks. ukrudt, oprydning osv. Fremadrettet vil bestyrelsen udsende dissideret påtaler. Man skal være obs. På, at fremadrettet vil der blive ført til referat, hvem der har fået en påmindelse, og hvad påmindelsen er givet for.

2.Formanden informerer
Til vores fælles arbejdsdag den 26/5-2018, var vi 45 haver repræsenteret. 52 mennesker havde valgt at møde op, og deltage i de arbejdsopgaver bestyrelsen havde fundet i Haveforeningen. Alle opgaver blev fuldført, dog manglede der noget affald, der skulle på forbrændingen. Vores efterfølgende havemøde ang. toiletbygningen, blev godt modtaget. Bestyrelsen ser frem til næste arbejdsdag den sidste lørdag i september.

Vi deltager med 3 bestyrelsesmedlemmer til Netværksmøde, der afholdes på Kommunen. Netværksmøde, er et møde, hvor alle Haveforeninger i Kolding Kommune mødes.

Vores overdækket terrasse på parkeringspladsen er blevet godkendt af teknisk Forvaltning. Vi kan nu gå i gang med at bygge sidder på.

Vi har fået bevilget 3500,- fra Bydelspuljen til bord/bænkesæt.

Der er blevet uddelt to bøder for vanding.

FVi har fået ansøgning fra have nr. 20 om nyt byggeri. Bestyrelsen har godkendt byggeriet.

3.Godkendelse af referat
Referatet fra den 3/5-2018 er godkendt.

4.Opfølgning af påmindelser
Ingen opfølgning, da vi endnu ikke har uddelt påmindelser.

5.Igangværende projekter
  Toiletbygning:
Landmåleren er bestilt, han har modtaget tegninger mv. Vi venter på at han kontakter os.

  Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 11/8 kl. 11, ved vores overdækket terrasse. Indkaldelsen kommer hurtigst mulig, men reserverer allerede datoen!!!!

 Lejeren fra have nr. 40 er fraflyttet Haveforeningen. Huset vil blive vurderet og gjort klar til salg.

DDer er ikke kommet nogen henvendelser i forbindelse med sommerfest. Bestyrelsen opfordrer folk til at tage noget initiativ til flere sociale arrangementer.

6.Økonomi
Regnskabet blev gennemgået.

7.Evt
 Vi efterlyser Djævlekløftens flag. Ole have nr. 25 fik opgaven, men vi har intet hørt. Rie have nr. 16 kontaktes, af Rikke, for skitse (da hun er designeren af flaget).

 Vi overvejer at få et nyt logo på hjemmesiden. Har man en ide i stedet for ”Huset”, så kom til bestyrelsen.

 Facebookgruppen ”Djævlekløften” vil fremover blive en lukket gruppe, kun for folk med have i Haveforeningen.

  Referater efterlyses fra gamle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde den 4/7-2018

PBV. HP.
Vi ønsker vores lejere en rigtig god sommer