3. Maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. Maj 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen, Anne Tackmann

1.Havevandring
Den nye bestyrelse vil i første omgang prøve med dialog og kommunikation mellem lejeren og bestyrelsen, hvor man finder en løsning på problemet. Bliver aftalen ikke overholdt, vil det næste
være en påmindelse, enten pr e-mail eller pr brev, og den føres til synlig referat.
Denne ændring tror vi på, vil fremme et godt samarbejde, en pæn og respektabel haveforening samt respekt for bestyrelsens arbejde. Vær opmærksom på at der er mange mælkebøtter, skvalderkål og andet i både hæk og have. Det vil, fremover, blive påmindet, hvis ikke dialog har virket.

2.Formand informerer
Formanden er blevet kontaktet af Kolding Kommune vedr. oprydning af Fredskoven. Dette betyder at den enkelte kolonihave ejer, SKAL rydde skoven for affald/haveaffald.
Samtidig er formanden blevet kontaktet af renovationsafdelingen, at der IKKE må holde biler på Chr. 4 vej hver onsdag mellem kl. 07.00-17.00, da renovationsbilen ikke kan komme forbi på den smalle vej, for at komme til de nederste boliger på Chr. d 4`vej. Vi henviser til p-plads ved pergola.
Netværksmøde for haveforeninger torsdag d.14/6 fra kl. 16 – 18. 3 fra bestyrelsen deltager.

3.Igangværende projekter
 Toiletbygning
I forlængelse af arbejdsdagen, vil der blive afholdt et infomøde.

 Have 40
Lejer er indgivet til fogedretten. Vi venter stadig på svar.

 Infofoldere
Der kommer et lille oplæg på arbejdsdagen. Vi regner med at der er
nogen som vil hjælpe til.

 Brandforsikringer
Bestyrelsen skal have en kopi af alle lejers brandforsikring
senest d. 01/10 2018. Brandforsikring er lovpligtig og hvis man
ikke er brandforsikret kan man blive opsagt. Kan sendes på e-
mail: djaevle.for@gmail.com

 Hjemmesiden
Der vil komme tilføjelser til hjemmesiden.
! Husk at tjekke hjemmeside med jævne mellemrum!

  Opdateret medlemsliste
Medlemslisten er opdateret. HUSK at melde flytning.

 Jubilæum
Hvert år ved første arbejdsdag fejres jubilarer.
Man har jubilæum når man:
Har du haft have i 20 år
Har du haft have i 25 år
Har du haft have i 30 år
Har du haft have i 40 år
Har du haft have i 50 år

 Arbejdsdag
Have 47: Slå græs, klippes hæk o.s.v
Pergolaen: Renses tag, dårlige møbler skal på losseplads. vi beholder grill, teltkasse og gode stole.
Stien bagerst: Ukrudt fjernes, hegn males og stien ordnes
Christian d. 4 vej: Rabatten skal trimmes. Infotavle skal flyttes fra pergola til djævlekløften vej 1
Hyggedelen: Bage kage, brygge kaffe. Dække bord.
Djævlekløftens historie: Djævlekløftens historie, måske er der et par stykker, der har lyst til at kontakte evt. lokal historisk arkiv og finde ud af, hvor navnet stammer fra. Hvornår er Haveforeningen startet, er der nogen nulevende man kan spørge osv.
Vej 1 og vej 2: Huller skal fyldes. Skærver skal skaffes.

  Ny bestyrelses e-mail adresse
Alle i bestyrelsen og får tilknyttet en e-mail adresse.

 Instagram/facebook
Rikke opretter instagram profil.

KSommerfest
Kontakt Rikke(have 13). Rikke sonderer terrænet om der erinteresse for en sommerfest.

4. Økonomi
Bestyrelsen har nu fået adgang til banken. Alt er bogført frem til 1/5 2018. Kassereren fremlagde forslag til fremlæggelse af regnskab til kommende bestyrelsesmøder.

5. Evt.
Intet

Pbv.
Hans Peder Thaysen