27. November 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. november 2019.

Deltagere: Anders Sollann, Hanne Lind, Lars Jørgensen, Jens Nielsen og Søs Skøtt.
Fraværende med afbud: Annette Søgaard
Uden afbud: Eddie Dændler.

1. Godkendelse af referat den 9/10-2019.
Referatet godkendt og underskrevet.

2. Formanden informerer.
Vores vandproblemer er løst, og træet, der var årsag til stoppet rør er fældet. Formanden vil i nærmest fremtid modtage en oversigt over de rør, der ligger under vores Haveforening, så vi fremadrettet undgår at vores medlemmer planter noget med lange rødder ovenover disse.
Vi har modtaget et forsikringstilbud på vores toiletbygning, samt en ansvarsforsikring. Formanden tager kontakt ang. selvrisikoen.
Vedtægterne er blevet væk på Kommunen, så Søs sender nye afsted med nye underskrifter.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra nogle medlemmer, der er utilfredse med at nogle af haverne i Haveforeningen ikke lever op til det der står i vores vedtægter. Bestyrelsen er fuldstændig enige i det skrivende, og lover at stramme op på de misligholdte haver, ved de kommende havevandringer i 2020. Vi skal være klar over at ukrudt flyttet sig, så er der nogle haver, hvor der er meget ukrudt, flyttet det sig til de omkring liggende haver. Det er ikke okay, at der er nogle, der bruger meget tid for at holde haverne nydelige, men så er naboen ligeglad med ukrudtet. Det er vigtigt at vi hver især viser hensyn til naboerne. Fremadrettet påtænker bestyrelsen at ved stærk misligholdelse af lejekontrakten, pålægges den enkelte lejere en bøde. Og i gentagne påtaler vil det medføre en opsigelse.
Et medlem har opsagt sit lejemål pr 1/3-2020, men da regnskabsåret er gældende fra 1. januar til 31. december, vil medlemmet modtage opkrævning for 2 måneder.
Der er nogle medlemmer der bygger voldsomt i deres haver UDEN at søge tilladelse gennem Kolding Kommune eller bestyrtelsen. Bestyrelsen tager kontakt til de berørte medlemmer.
HUSK: Der SKAL søges om et byggeri INDEN man starter.

3. Økonomi.
Økonomi frem til og med dags dato.
Der er lavet et separat regnskab over toiletbygningen.

4. Toiletbygning status.
Toiletbygningen står nu helt klar udvendig. Vi afventer nu mildere temperatur, så vi kan komme i gang med opsætning af fliser
indvendig. Når dette er færdigt, opsættes toilet samt håndvask.

5. Ny hjemmeside.
Der er kommet et nyt udspil til en ny sikre hjemmeside.
Søs tager kontakt til HP, så han kan vise hvordan vi indsætter referat mv.

6. Planlægning af Åben Have feb. 2020.
Åben have bliver weekenden den 8-9 februar 2020 kl. 10-14 begge dage i have nr. 21..
Her vil bestyrelsen udlevere indkaldelse mv. på samme måde som i år, samt vil der være åbent i toiletbygningen, så I kan se hvad vi har fået lavet i efteråret. Anders og Søs bager kager.

7. Evt.
Infohæftet og vedtægter vil være klar til udlevering til Åben Have i februar.

HUSK : Hvis man har nogle forslag til Generalforsamlingen marts
2020, skal I huske de skal være formanden (sjms@hotmail.dk) eller
i postkassen Chr. 4 Vej 64 i hende SENEST den 1. februar 2020.
Forslag efter den dato vil IKKE blive fremlagt til
Generalforsamlingen.

Sekretær Søs Skøtt
Næste møde den 15 januar 2020 hos Søs, Sct Knuds Vej 6 kl. 19.00.