9. Oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. Oktober 2019


Deltagere: Hanne Lind, Jens Nielsen, Lars Jørgensen, Anders Sollan og Søs Skøtt.
suppleant: Annette Søgaard.
Fraværende: Eddie Dændler.

Inden mødet får bestyrelsen besøg af medlemmet fra have 1. Han tilbyder det næste års tid, at prøve at bekæmpe den invasive pileurt vi har konstateret i Haveforeningen. Bestyrelsen takker ja tak, og giver ham frie hænder til at nedkæmpe pileurten i have 47.
Samtidig får bestyrelsen besøg af medlemmet, have 42. Hendes have er stadig oversvømmet. Formanden fortæller, at der er dialog med Kolding Kommune, og vi kan intet gøre udover at vente. Der er måske tale om sammenfald på nogle rør, der ligger under Haveforeningen, så vi er nødt til at vente på, at Kolding Kommune tager ansvar for manglende vedligehold. Hvis vi bare tager over, risikerer vi at stå tilbage med en regning, som Haveforeningen måske ikke kan betale. Vi, bestyrelsen, holder
stadig på, at det er Kolding Kommune, der har vedligeholdelses pligten på evt. nedgravet rør. Vi har et utroligt godt samarbejde med Haveforeningen Svanesøen omkring vand problemet

1. Have vanding
Have vandring bortfalder, da det er sidste møde i Haveforeningen i sæson
2019. Der bliver sendt en reminder ud til et par medlemmer i Haveforeningen. Selv om sæsonen er ved at rinde ud, er der stadig et par haver, der er triste at se på.

2. Godkendelse af referat.
Referat fra den 3 september er godkendt og underskrevet.

3. Formanden informerer.
Der er blevet påkørt et vandrør ved vej 2. Bilisten har informeret formanden om episoden. Røret bliver udskiftet ved lejlighed.

Haveforeningerne i Kolding Kommune har været indbudt til et møde sammen med Kolding Kommune. Et givende møde, med flere interessante punkter på dagsordenen. Se referatet på infotavlen. Pga. tidspunktet, mandag kl. 10-12, var der ”kun” 9 der deltog. Næste møde afholdes en torsdag eftermiddag. Der kan oplyses, at selvstændige vandmålere i haverne inden 2025, ikke er relevant, da den siddende formand i 2016, har underskrevet et tillæg til areallejekontrakten hvor dette bortfalder.
De 2 eksisterende haver i Djævlekløften, der har selvstændig vandmålere vil fra 2020 betale vand efter deres forbrug.
Vi skal have en brandforsikring/tyveriforsikring samt en ansvars-forenings
forsikring. Annette tager kontakt til et par forsikringer

4. Økonomi.
Økonomi frem til oktober er gennemgået.

5. Toiletbygning status.
Depotrummet står færdigt. Skillevæggen i toilet- udslagsrummet er ved at
være færdigt. Dørene er sat i, og der mangler lige nu lidt yderbeklædning.

6. Evt.
Der vil igen næste år være Åben Have, hvor I vil få udleveret jeres indkaldelse til generalforsamling, regning mv. Datoerne er weekend den 8-9 februar kl. 11-14. Dette vil foregå i have 21.

Sekretær Søs Skøtt

Næste møde den 27/11-2019 kl. 19.00 ved Anders, Tvedvej 131. 411.
Første møde i 2020 vil være den 15/1-2020 kl. 19.00 ved Søs, Sct. Knuds Vej 6.