19. Februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. Februar 2019

Deltagere: Søs Skøtt, Jens Nielsen, Hanne Lind, Rikke Pedersen og
Hans Peder Thaysen
Suppleant: Anne Tackmann
Suppleant Mette Samuelsen var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra d. 15/1 2019
Referat er godkendt og underskrevet

2. Formanden informerer
Formanden informerer om en telefonisk samtale, hun havde dagen forinden bestyrelsesmødet, hvor nogle medlemmer overfuser hende
verbalt. Det var bestemt ikke rart og for at undgå lignede telefonsamtaler, kan formanden eller bestyrelsen kontaktes på
djaevlekloften@gmail.com hvis medlemmerne er utilfredse eller ønsker at lave noget for haveforeningen. Lignede episoder skal
stoppes, da de er uværdige og grænseoverskridende, når det bliver så personligt.

3. Igangværende projekter.
 Toiletbygning
Formanden har taget kontakt til kloakmesteren, for at høre hvornår han går i gang projektet. Kloakmesteren gør Haveforeningen
opmærksom på at der ikke forlægger nogen godkendelse/dokument fra Kolding Kommune på nuværende tidspunkt, hvilket formanden er
udenforstående over. Formanden tager igen kontakt til Kolding Kommune, nu med STORE bogstaver.

Kræmmer/loppemarked
Formanden har kontaktet Svanesøen og Finmarken. Der vil blive
holdt et møde, hvor de involverende partnere vil arrangere dette.

4. Økonomi
Årsregnskab er gennemgået og godkendt
 

Planlægning af generalforsamling:
1. Hele bestyrelsen møder tidligt for at gøre klar.
2. Efter generalforsamlingen/ekstra ordinær er der 2 stk. smørrebrød, kaffe/the, 1 sodavand eller 1 øl til hver
3. Forslag der ønsker tages op til generalforsamlingen, kan stadig sendes til Formanden, sjms@hotmail.dk, inden den 15. marts 2019.
4. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling, så
vedtægtsændringerne kan stemmes om.
5. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt p.g.a.smørrebrød og senest den 19. marts 2019 til Hanne på lindhanne49@gmail.com
eller 20669046

 

5. Evt.
Rengøring af toiletbygning
 Toiletbygningen skal gøres ren ca. 60 gange årligt, hvilket
svarer til at den gøres ren hver 3-5 dag i sæsonen. Vi er kommet
frem til 4 forskellige modeller der kan løse det problem:
1. Vi får rengøring udefra
2. Rengøringen går på skift imellem alle medlemmer.
3. Nogle få medlemmer får opgaven, og ”slipper” for fællesarbejdsdag.
4. En enkelt, eller 2 medlemmer får opgaven og undgår kontingent.

Vi har diskuteret kulturen i bestyrelsen

Referant  Hans Peder Thaysen