18. Januar 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. Januar 2018

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende: uden afbud Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat fra den 14/11-2017.
Referatet godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet i år.

3. Igangværende projekter.
 Toiletbygningen.
Mette, Brian samt Søs, har været til møde på Kolding Kommune den 18/12-2017, hvor Katja Krauthammer, samt Timm Jæger fra Kommunen deltog. Vi drøftede igen mulighederne for at komme på det offentlige kloaknet. Men venter stadig på svar fra Blue Kolding. Vi håber der
foreligger et svar inden generalforsamlingen til marts. Kloarkgruppen kan IKKE komme videre med deres projekt, før svar fra Kolding Kommune samt Blue Kolding foreligger.

  Vedtægts ændringer.
Vi skal have rettet paragraf 6 + 10. Da disse 2 paragraffer modsiger hinanden. Der vil fremover kun være 1 suppleant til bestyrelsen på valg hvert år.
Paragraf 10 skal revideres, der skal stå hvilke år formanden og hvilket år kassereren er på valg.
Eks. Formanden er på valg i lige år, og kassereren de ulige år.
Vedtægts ændringerne vil blive sent til forslag til generalforsamlingen i marts.

4. Økonomi.
Esad Dzajic var fraværende, så punktet udgik.

Johannes har modtaget en regning fra Kolding Kommune, og han tager kontakt til Esad så den betales straks.
Regnskabet skal afleveres til revision 1/2-2018 – 20/2-2018.
Vores girokort med leje for 2018 sendes ud i uge 5, hvor senest betaling skal ske SENEST den 2/3-2018.

5. Generalforsamlingen.
To datoer er i spil, enten den 11/3-2018 eller den 18/3-2018. Jens tager kontakt til Kirkesalen i Brændkjærkirken, og vender tilbage.
Søs sørger for wienerbrød.
Indkaldelsen bliver sendt ud snarest, når vi kender datoen for Kirkesalen.
Indtil nu har det ikke været muligt at få ægtefællens navn på vores lejekontrakter, men en enig bestyrelse har åbnet op for den mulighed.

6. Punkter til næste møde.
Klargøring til Generalforsamlingen.

7. Evt.
Johannes Pedersen tager kontakt til Alm. Brand med henblik på en Kollektiv Brandforsikring.
Der er stadig mange have lejere, der mangler denne forsikring. Der kan hurtigt ske noget ved en evt. brand, så denne forsikring er et must, og samtidig lovpligtig. Vi håber at vi kan have et tilbud snarest, og beløbet vil blive lagt på havelejen for de berørte lejere.

En forespørgsels fra en lejere i Djævlekløften: Hvorvidt man må lave en parkeringsplads i sin have?
Det må man gerne, men bestyrelsen anbefaler lige at man kontakter et medlem, og fortæller hvad, og hvordan man har tænkt at lave parkeringspladsen.

Bestyrelsen vil gerne at man får opdateret mail adresserne fra alle lejerne i Djævlekløften.
Der er rigtig mange have lejere, der IKKE har en mail adresse på deres kontrakter. Der vil blive en mulighed for at opdatere listen ved generalforsamlingen i marts.

Næste møde den 1/3-2018 kl. 18.30 hos Jens Nielsen, Baldersvej 98.

Pbv. Sekretær Søs Skøtt, have nr. 56