4. Juli 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juli 2018

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Hans Peder Thaysen og Søs Skøtt

1. Havevandring.
Det er en fryd for øjet, at se de mange fine haver i Djævlekløften. Men desværre kan flere have lejere kan se frem til en lille mail omkring misvedligeholdelse af lejekontrakten.

2. Godkendelse af referat fra den 13/6-18.
Referatet godkendt.

3. Formanden informerer.
Vi venter stadig på pengene til vores bord-bænkesæt fra Bydelspuljen. (Da vi ikke havde en NemKonto, er pengene sendt retur til Kolding Kommune. NemKontoen er blevet aktiveret i banken.)

Vi har i bestyrelsen modtaget et brev fra en have lejere i foreningen. Vi har set os nødsaget til at tage kontakt til juristen i Kolding Kommune for at kunne svare pågældende.

Vores tegning af Djævlekløftens Flag, er fundet og bestillingen er på trapperne.

”Tilføjelse til sidste referat. Det var firmaet som i sin tid havde trygt flaget vi intet har hørt fra, og ikke Ole have nr. 25.”

4. Opfølgning på påmindelser.
Vi har siden sidste havevandring uddelt 5 bøder for vanding på forkerte tidspunkter i forhold til lejernes husnumre. Husk at være obs. på dato og klokkeslæt, da det jo koster 100 kr. i bøde.
5 have lejere har fået en ”lille” mail ang. mangler i deres haver. Nogle pga. manglende hus nr., andre pga. misveligeholdelse af haverne. 2 har vendt tilbage, og lovet at få skik på haverne, resten har ikke svaret. Fremadrettet vil vi i bestyrelsen sende påtaler til de uheldige lejere, enten pr mail,
eller pr brev. Disse lejeres have nr. vil herefter blive ført til referatet, samt årsagen til påtalen.


5. Igangværende projekter.
Toiletbygningen.
Vi afventer landmåleren inden vi kan komme videre.

Generalforsamling.
Indkaldelsen til den ekstra ordinær generalforsamling sendes ud snarest.
Hanne sender ud pr. mail.
Søs sender ud til dem, der ønsker brev.
Søs henter øl+vand.
HP indkøber pølser mv.
Jens sørger for kul til grillen.
Hanne sørger for opdækning.
Rikke holder ferie.

Generalforsamling.
Indkaldelsen til den ekstra ordinær generalforsamling sendes ud snarest.
1.Hanne sender ud pr. mail.
2.Søs sender ud til dem, der ønsker brev.
3.Søs henter øl+vand.
4.HP indkøber pølser mv.
5. Jens sørger for kul til grillen.
6.Hanne sørger for opdækning.
7. Rikke holder ferie.

C. Bestyrelsesmail.
Vi i bestyrelsen vil fremadrettet have en mail, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig til at se om der er ny post. HP tager kontakt til EDB LEE

6. Økonomi.
Der blev fremlagt et overskueligt månedsregnskab, hvor bevægelserne af kontoerne står måned for måned.

7. Evt.
Vi ønsker i bestyrelsen en forsikring. Men vi mangler regnskabet fra 2016. Esad er blevet kontaktet flere gange af Søs, men svarer ikke på hendes henvendelse. Søs prøver endnu engang at få fat i Esad!! For at få sent et tilbud på forsikringerne kræver det at forsikringsselskabet har regnskaberne fra 2015 – 2016 – 2017.

Hus numrene skal være min 8 cm høje, en info til dem, der mangler.
Containeren vil være åben fredag kl. 10-16, lørdag 12-16 og søndag vil der være muligt at hente nøglen i en af bestyrelsesmedlemmernes haver.

Infofolderen: Rikke havde enkelte rettelser, men ellers er projektet ikke kommet videre.

Rikke efterlyser et Sønderjysk Kaffebord arrangement, med en fast weekend om året.

Det står alle frit for at arrangere fælles arrangementer. Har man brug for at få en seddel i infoskabet, kontakt da Søs på mail; sjms@hotmail.dk, så sørger hun for at printe ud, og få det i skabet.

Vi er i bestyrelsen ved at være i mål mht. Nets. Dog mangler Søs dog stadig at kunne logge på E- Boks. Der arbejdes stadig på at løse dette.

Pbv.
Søs Skøtt

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 1/8-2018, hos enten Rikke eller HP.