15. Januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. Januar 2020.

1. Godkendelse af referat fra den 27/11-2019.
Referatet fra 27/11-2019 er godkendt og underskrevet.

2. Formanden informerer.
Vi har i vinterhalvåret lejet 2 haver ud, og har nu kun 4 haver til salg.
Formanden tager kontakt til et medlem, der er fraflyttet
kommunen. Der er bopælspligt ved leje af kolonihaver i Kolding
Kommune.
Betalt brandforsikring SKAL fremvises enten til Åben Have eller til
Generalforsamlingen.
Formanden ønsker at posten som sekretær, fremadrettet bliver
tildelt en anden i bestyrelsen, da opgaverne som formand og
sekretær er 2 store poster. Dette skal der tages højde for ved
generalforsamlingen.
De nye vedtægter ligger nu på vores hjemmeside, samt det
færdigredigerede infohæfte.

3. Økonomi.
Regnskab for 2019 er fremlagt, og taget til efterretning af
bestyrelsen.
Bestyrelsen har lavet budgetforslag for 2021.

4. Toiletbygning status.
Alt udvendigt er nu færdigt, og vi er klar til flisemontage indvendigt i
toiletrummet og udslagskumme. Vi er dog nødt til at vente på lidt
varmegrader.
Vi forventer at være færdig til åbningen af havesæsonen april 2020.

5. Åben Have.
Bestyrelsen holder Åben Have den 8-9 februar 2020 kl. 10-14 i have
21.
Åben Have er et tiltag bestyrelsen prøvede sidste år, hvor rigtig
mange medlemmer dukkede op til et par hyggelige timer.
Til Åben Have vil bestyrelsen udlevere indkaldelse til
generalforsamling, haveleje, regnskab, budgetforslag mv.
Vi håber at se lige så mange medlemmer i år.
Der vil blive serveret kaffe og kage.

6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver i år den 21. marts 2020 kl. 10.30, i
Kirkesalen ved Brændkjærkirken.
Efter generalforsamlingen slutter vi af med smørrebrød, og derfor er
vi nødt til at have en bindende tilmeldning på mail
sjms@hotmail.dk.
HUSK at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i
hænde på mail sjms@hotmail.dk eller i foreningens postkasse
SENEST DEN 1. FEBRUAR 2020.

7. Evt.
Intet under eventuel.


Næste møde den 3. marts 2020 ved Jens, Baldersvej 98 kl. 18.30.

Sekretær Søs Skøtt