Nyheder

Container d. 3. – 4. og 5. juli

Der kommer container i weekenden d. 3.- 4. – 5. juli.

For aflevering af haveaffald – Fredag hentes nøglen i nr. 56.

Vi mangler ”vagter” lørdag og søndag. Hvem melder sig frivilligt til at tage en vagt på 1 time eller 2.Åbningstiden vil være fra kl. 10.00 – 16.00, hvis der er vagter. Ellers bliver der anderledes åbningstider. Det er nødvendigt, at der er nogen ved containeren hele tiden i åbningstiden, for at der KUN kommer haveaffald i, og KUN fra vores haveforening, ellers bliver det meget dyrt for haveforeningen, at få containeren tømt, som vi i bestyrelsen synes, er ærgerlige penge at betale.

Henvendelse til Hanne nr. 21 – 20 66 90 46 – lindhanne49@gmail.com

M.V.H. Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag lørdag d. 30/5

Så nærmer vores første arbejdsdag i 2020 sig. I år meget anderledes end tidligere pga. Covid-19. Bestyrelsen havde håbet, at vi måtte samles mere end 10 personer, men sådan gik det desværre ikke. Vi har stadig mange opgaver i Haveforeningen Djævlekløften, der skal laves. Arbejdsdagen og arbejdsopgaverne bliver i år derfor anderledes. Mange har skrevet tilbage med opgaver de ville hjælpe med. Mange har skrevet de samme opgaver, derfor har vi brugt først til mølle princippet. Flere er opfindsomme mht. arbejdsopgaver, der er vi i bestyrelsen glade for, nogle gange er de opgaver medlemmerne kommer med, ikke en opgave for hele Haveforeningen, men en opgave for de enkelte lejere. En har eksempelvis skrevet hun ordner pileurt i sin have, men det er en bestyrelse opgave. Vi havde det samme problem med pileurt i have 47, og den er i dag bekæmpet. Nedenunder ser I hvem der har fået de forskellige opgaver. Skriv gerne tilbage, hvis du/I kan hjælpe med en opgave, hvor der ikke er mange på. Vi har skrevet hvilken have jeres opgave makker bor i, så kan I tale med hinanden om hvilken dag/dato, der passer jer. Meld gerne tilbage til Søs på tlf. 20 93 36 32 hvornår I går i gang. Selvfølgelig skal toiletbygningen grundes, før den kan males. Så der taler de 2 hold lige sammen 🙂

Liste til fælles arbejdsdag:

 1. Grunde toiletbygningen. Mangler 1 person.
  Bettina J, have 20, Rikke, have 13.
 2. Male toiletbygningen. Stop for deltagere.
  Bettina, have 24 Dorthe, have 17, Annette have 27, Inger have 41.
 3. Ordne veje. Mangler 3 personer
  Preben, have 32,
 4. Lægge fliser rundt om toiletbygningen. Mangler 5 personer
  Morten have 11, Brian Skøtt have 56.
 5. Hegn ved og bag toiletbygningen og pergolaen. Mangler 3 personer
  Poul, have 1
 6. Have 47 hæk klippes, græs klippes.
  Lone have 31, Elisabeth have 46, Eddie have 55, Anne Grethe have 7
 7. Have 49 ryddes for afklip/ er lavet.
  Ulla, have 70, Jette have 71.
 8. Ukrudt mv. fjernes ved pergolaen og sti mod Fredsskoven.
  Tove have 59, Anne have 42, Grethe have 64
 9. Render fyldes med jord og stabilgrus.
  Susanne have 28,
 10. P-pladsen ved have 22, samt maling af skilt ved vej 2.
  Linda have 22.
 11. Toiletbygningen.
  Leo have 19, Lars have 20, Brian have 56.
 12. Grave ved vandposten til vand i toiletbygningen. Mangler 1
  Anders have 68

Vigtig info ang. arbejdsdag.

Kære medlemmer af Haveforeningen Djævlekløften.
Inden længe skriver vi maj, og som vanlig har vi i Djævlekløften nogle opgaver der skal laves i forbindelse med arbejdsdagen. Men pga. omstændighederne, Covid-19, er vi nødt til at samarbejde som vi plejer, men hver for sig, og med afstand. Vi afventer regeringens udspil på om vi må være mere end 10 personer i offentlig rum. Vi tænker at vi i år vil inddrage weekender i maj, dage i maj eller hvad der nu passer den enkelte lejere. Vi kommer her med de arbejdsopgaver vi har tænkt, vi skal have færdig i foreningen, og håber I vil være med til at få opgaverne i hus sammen med os, men hver for sig, og med afstand.
Opgaverne er:

 • Grunde toiletbygningen.
 • Male toiletbygningen.
 • Ordne veje.
 • Lægge fliser rundt om toiletbygningen.
 • Hegn ved og bag toiletbygningen og pergolaen.
 • Have 47, hæk klippes, græs klippes.
 • Have 49 ryddes for afklip.
 • Ukrudt mv. fjernes ved pergola og sti mod Freds skoven.
 • P-pladsen, græs klippes samt render udbedres.

Vi vil rigtig gerne at I kære medlemmer byder ind på en opgave eller to hurtigst mulig. Dette kan gøres på mail: sjms@hotmail.dk. Efterfølgende vil bestyrelsen dele opgaverne ud, så der ikke er for mange mennesker omkring de enkelte opgaver. Når bestyrelsen har overblik over hvem der gør hvad, sender vi en mail ud med navne og oversigt på de forskellige opgaver. En god ide vil også være at skrive, hvornår man forventer at udføre opgaven.

Generalforsamling udsættes

Vi ser os desværre nødsaget til at rykke vores planlagte generalforsamling, lørdag den 21. marts, pga. COVID-19.

Vi appellerer til at alle vores medlemmer bruger sin sunde fornuft i haverne.

Vi har intet kendskab til smittede personer i haveforeningen.

Når vi kender datoen for gennemførelsen af generalforsamlingen, vil dette blive meldt ud på Facebook, hjemmesiden og pr. mail.

Pas godt på jer selv.

Mvh
Bestyrelsen i Haveforeningen Djævlekløften